MOONLIGHT CENTRE POINT

MOONLIGHT CENTRE POINT

 

Vị trí: Số 09 đường Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP.HCM
Quy mô: 1,9ha
Số blocks:
  - 4 Blocks cao tầng
  - 1 khu thấp tầng
Số tầng: 24 tầng
 

 

Dự án cùng danh mục

Copyright © 2018 PropertyX. All Right Reserved | Một thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh | Chính sách bảo mật thông tin